Op zoek naar sterke economische clusters in de regio

“Doen waar je goed in bent” is tegenwoordig een belangrijk uitgangspunt, niet alleen bij school- of beroepskeuzes. Ook een provincie of andere regionale organisatie wil graag weten welke economische activiteiten in haar regio relatief sterk zijn of kunnen worden. Met deze informatie kan zij beter inspelen op landelijke en Europese prioriteiten of topsectoren. Bovendien kan zij dan gerichter de randvoorwaarden voor succesvol ondernemen verbeteren.

Omdat benchmarking niet altijd voldoende relevante informatie blijkt op te leveren (zie kader), heeft Frisse Blik een methode ontwikkeld om erachter te komen welke bedrijfstakken in een provincie of regio het structureel beter doen dan elders in Nederland.

Onze methode heeft allereerst het voordeel dat de eerste fase relatief weinig tijd in beslag neemt en dat na iedere fase kan worden beslist in hoeverre en in welke vorm de volgende fase voldoende oplevert om door te gaan. Een tweede voordeel is de stapsgewijze combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve informatie. Op die manier kunnen verschillende informatiebronnen en diverse soorten kennis worden benut, en kan bij de bedrijven en andere partijen voldoende aandacht voor de problematiek worden ontwikkeld, alsmede draagvlak voor mogelijke aanpassingen. Verder is een voordeel dat de methode in principe voor iedere bedrijfstak, sector of cluster kan worden toegepast, zowel voor de landbouw/agribusiness, de maak- en procesindustrie als de verschillende vormen van dienstverlening. De methode kan ook worden gebruikt om te overleggen over taakverdeling binnen de provincie of regio te realiseren: wat zijn de ‘sterke troeven’ van de verschillende steden of gebieden en hoe kunnen die elkaar aanvullen en versterken zodat de provincie meer wordt dan ‘de som der delen’. Lees meer

quote open image

Ga niet uit van geld, maar kom met een visie.
Dan komt het met het geld vanzelf wel goed.
Hans Becker, Directeur Humanitas Rotterdam

Snelheid egaliseert, waardoor er veel verloren gaat. Door te vertragen geef je het toeval een kans.
Erik Oger, filosoof

quote close image