FrisseBlik

"Frisse Blik" is begin 2011 gestart als een flexibel samenwerkingsverband van een aantal ervaren mensen met uiteenlopende expertises en achtergronden. Wij staan voor een korte, originele, resultaatgerichte en creatieve benadering van vragen, problemen, plannen etc. Wij kunnen met een frisse blik nieuwe perspectieven schetsen als bedrijven, organisaties of individuen vastlopen in routines en vertrouwde kaders.

FRIS staat voor onbevangen, onafhankelijk, buiten bestaande kaders, vanuit nieuwe invalshoeken

BLIK staat voor scherp, breed (blikveld), het grote geheel (in de context), toekomstgericht (horizon).

Vanuit onze achtergrond en ervaring kunnen we snel creatieve verbindingen maken tussen de 5 O's: Ondernemingen, Overheden, Onderzoek, Onderwijs, Omgeving. We kennen de mensen en we spreken de taal om nieuwe combinaties te maken, eerst in het denken en dan in het handelen.

Wij zijn vrij van zakelijke werkdruk en willen ons richten op projecten die onze belangstelling hebben en die wij zinvol vinden.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan het profiel van de huidige participanten, want in principe gaat u met één van ons in zee, waarbij een van de andere participanten als achterwacht of sparringpartner optreedt. Ook kunt u, geheel vrijblijvend, een Frisse Blik Gesprek aanvragen. In een open en onderzoekend gesprek verkennen we de achtergrond van de problematiek en de mogelijkheden voor een Frisse Blik. Neem gerust contact op voor nadere informatie.

quote open image

Gedurende ons hele leven schenken we alleen maar aandacht aan informatie die past bij onze overtuigingen, omringen we ons met mensen die onze overtuigingen ondersteunen, en negeren we tegengestelde informatie die ons aanleiding zou kunnen geven om vraagtekens te plaatsen bij wat we hebben opgebouwd
Leon Festinger

We see things not as they are, but as we are
oud joods gezegde

quote close image