Pionieren op nieuwe terreinen

Het vraagt van een ondernemer een forse inspanning om naast het zorgen voor de continuïteit van de dagelijkse bedrijfsvoering de mogelijkheden te verkennen van het exploiteren van een nieuw werkterrein.

Frisse Blik kan in deze periode goede diensten bewijzen. Allereerst zijn wij in staat kritisch mee te denken met planvorming op nieuw, innovatief terrein. Ook hebben wij ruime ervaring met het vinden van de weg binnen de overheid. Voor een ondernemer kan het interessant zijn te weten of zijn ideeën aansluiten bij overheidsbeleid of -programma's. Soms is dan financiële ondersteuning een mogelijkheid. Maar ook kunnen er juist beperkingen worden opgelegd door overheidsbeleid.

Frisse Blik biedt ondersteuning bij:

quote open image

Niets is blijvend behalve verandering
Heraclitus

Als je een schip wilt bouwen, trommel dan geen mensen op om hout te verzamelen. Ga geen werk verdelen en geef geen orders. Leer hen in plaats daarvan verlangen naar de eindeloze zee.
Antoine de Saint-Exupery 'Terre des Hommes'

quote close image