Profiel Raymond Bonnier

Economie gaat in mijn beleving altijd over mensen. Economie is de uitkomst van het handelen van ondernemers, consumenten, adviseurs, bestuurders, ambtenaren en vele anderen in een ingewikkeld samenspel. Mijn interesse binnen het vakgebied richt zich vooral op onderwerpen, die voor iedereen een herkenbaar effect in onze maatschappij hebben. In de keuze van mijn economische vakkenpakket in Wageningen is niet toevallig ook het vak sociale psychologie te vinden.

Na studie en diensttijd ben ik gaan werken voor het ministerie van economische zaken om daar niet meer weg te gaan. Dat zegt iets over mij, maar ook over dit ministerie. Na 12 jaar in Den Haag gewerkt te hebben aan fascinerende onderwerpen zoals het energiebeleid en het regionaal beleid ben ik als rijksadviseur benoemd in de provincie Friesland en - later- voor alle 3 noordelijke provincies. Nog dichter bij de dagelijkse praktijk van onze economie.

De overheid is betrokken bij veel zaken, waar mensen in hun activiteiten mee te maken krijgen. Zoveel zaken en zoveel tegengestelde belangen dat het voor een buitenstaander vaak niet te volgen is waarom een bepaalde beslissing wordt genomen. In die wereld voel ik me thuis als adviseur voor economische projecten en onderwerpen. Zowel naar de overheid als naar ondernemers toe. Zijn om te beginnen de plannen en projecten goed doordacht? Hoe zorg je dat plannen en projecten daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden? Tegen welke onverwachte barrières lopen initiatiefnemers aan? Wie in het netwerk is nuttig en nodig om een einddoel te bereiken?

Naar mijn mening worden kansen gemist en wordt tijd verloren doordat aan beide kanten teveel het eigen standpunt wordt gecommuniceerd en te weinig wordt geprobeerd vanuit een bredere invalshoek naar ideeën en plannen/projecten te kijken.

Mijn kwaliteiten en kennis om einddoelen te halen liggen op het gebied van:

Ik ben in Arnhem geboren in 1946. Na mijn gymnasium B opleiding heb ik in Wageningen economie gestudeerd met als specialisatie markt- en bedrijfskunde. Maar daarnaast heb ik ook het vak sociale psychologie gekozen omdat voor mij economie vooral met menselijk handelen te maken heeft.

In mei 2011 heb ik weliswaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt maar de energie en interesse om op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven interessante projecten uit te voeren of te begeleiden zijn nog te groot om nu al te stoppen met werken.