Second View

Bij wetenschappelijke artikelen en boeken is het inmiddels gebruikelijk dat andere onderzoekers als referent optreden, die kritisch commentaar kunnen geven alvorens artikel of boek worden gepubliceerd. Bij beleidsgericht onderzoek daarentegen wordt dit principe – vergelijk baar met hoor en wederhoor in de rechtspraak en de journalistiek, of 'second opinion' in de geneeskunde en verzekeringsbranche - maar zelden toegepast. Wat jammer is want een rapport wordt er meestal sterker van als het wordt voorzien van begeleidend commentaar, ook als er kritische kanttekeningen worden geplaatst. Die 'second view' kan in de publiciteit worden gebracht – samen met het oorspronkelijke rapport -, maar kan ook binnenskamers voor de opdrachtgever of andere belanghebbenden van groot belang zijn.

Frisse Blik kan in deze leemte voorzien. Als aanvulling op onze 'helicopterview' schakelen we zo nodig een of meer ter zake deskundigen in en gebruiken vervolgens hun inbreng voor een Second View, waarin commentaar wordt geleverd op de toegevoegde waarde van het rapport, en op de relevante vragen die aan de orde zijn (gekomen). Wij werken snel, effectief, vertrouwelijk en op basis van een gedragscode die van tevoren wordt ondertekend.

Drie momenten in het proces van beleidsonderzoek zijn bij uitstek geschikt voor een Second View:

  1. bij de start een frisse blik op de vraagstelling, de opdrachtverlening en de afbakening;
  2. bij de afronding een Second View op de kwaliteit van het onderzoek: methodiek, geraadpleegde bronnen en de conclusies en aanbevelingen;
  3. een frisse blik op hoe om te gaan met de uitkomsten/resultaten van een beleidsonderzoek.
quote open image

De grote uitdaging is het vereenvoudigen van complexiteit.
Mensen zijn snel geneigd om zaken te complex te maken. Dat komt doordat vereenvoudigen altijd een prijs heeft, namelijk het aantasten van het ego.
Alles wat simpel is, is slecht voor het ego. Alles wat ingewikkeld is, bevredigt ego's.
Ben Verwaayen

quote close image